آخرین اخبار

ثبت‌نام تشکیل شاخه قطب های علمی آغاز گردید

ثبت‌نام تشکیل شاخه قطب های علمی آغاز گردید

دکتر محسن شریفی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی با اعلام این خبر افزود: پیرو تصویب آیین نامه تشکیل قطب علمی به شماره ۲۲۱۰۴۵/و مورخ ۰۷/‏۱۰/‏۹۵‬ مؤسسات آموزش و پژوهشی متقاضی می توانند برای تشکیل شاخه قطب علمی اقدام نمایند.
بازدید و جلسه کارگروه پژوهشی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی در دانشگاه اصفهان

بازدید و جلسه کارگروه پژوهشی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی در دانشگاه اصفهان

اعضای کارگروه پژوهشی کمیسیون پژوهش و فناوی شوری گسترش آموزش عالی روز چهارشنبه 19/08/95 از واحدهای پژوهشی دانشگاه اصفهان بازدید به عمل آورد. در این بازدید که با حضور اعضای کارگروه، رئیس دانشگاه، معاون...
نتایج ارزیابی نشریات معتبر علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص گردید

نتایج ارزیابی نشریات معتبر علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص گردید

آقای دکتر شریفی، مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ریزی امور پژوهشی اعلام نمود که نتایج ارزیابی نشریات معتبر علمی که در دو بخش کارشناسی و داوران تخصصی صورت گرفته بود، مشخص گردید. ایشان در ادامه بیان د...