پژوهشگران پسادکتری در اولویت استخدام در دانشگاه‌ها هستند

پژوهشگران پسادکتری در اولویت استخدام در دانشگاه‌ها هستند

محسن شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزییات طرح جذب پژوهشگر پسادکتری گفت: ما معتقدیم دانشجویان پسادکتری می‌توانند در کنار اعضای هیات علمی در اجرای پروژه‌ها و خلق ایده‌های نو کمک شایانی داشته باشند.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم به نشریاتی که بابت انتشار مقاله مبالغ گزاف از دانشجو می گیرند، هشدار داد

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم به نشریاتی که بابت انتشار مقاله مبالغ گزاف از دانشجو می گیرند، هشدار داد

محسن شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد نشریات وابسته به وزارت علوم را ۱۳۶۰ نشریه عنوان کرد و با اشاره به مصادیق تخلفات نشریات داخلی، گفت: در نشریات داخل، تمام مصادیقی که در بحث درستکاری برای انتشار در دنیا مطرح است، در ایران هم همان‌ها صدق می‌کند؛ یعنی نشریات حتماً باید در انتشار داده‌ها بحث مالکیت فکری را رعایت کنند و داده‌های تکراری را منتشر نکنند و اگر این موارد رخ دهد، به معنی تخلف است.