فهرست نشریات Scopus

تعداد دانلود :۶۳۷۳۳
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۵:۵۲


توجه: قبل از استفاده از فهرست نشریات Scopus به سیاهه نشریات نامعتبر تهیه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و همچنین دانشگاه توجه فرمایید.

جهت دریافت فهرست نشریات Scopus و فهرست نشریات خارج شده از آن پایگاه به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

Source-titles_ext_list_June_2020- Scopus

Discontinued-sources-from-Scopus

همچنین برای تعیین Q  هر نشریه در نمایه Scopus به آدرس زیر مراجعه نمایید.

https://www.scimagojr.com

 ( ۳ )

نظر شما :