تعداد دانلود :۴۲۲۲۰
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۵:۵۲


توجه: قبل از استفاده از فهرست نشریات Scopus به سیاهه نشریات نامعتبر وزارت علوم و دانشگاه توجه فرمایید.

جهت دریافت فهرست نشریات Scopus و فهرست نشریات خارج شده از آن پایگاه به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

 ( ۲ )

نظر شما :