کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی در دانشگاه یزد برگزار شد

برگزاری کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی در دانشگاه یزد

۱۴ تیر ۱۳۹۶ | ۱۳:۴۹ کد : ۳۲۲۱۴ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۸۵۴
این جلسه با حضور آقای دکتر شریفی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و کارشناسان گروه ایجاد و توسعه واحدهای پژوهشی، اعضای کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری وازرت عتف، ریاست دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری، روسای واحدهای پژوهشی و مدیران پژوهشی دانشگاه برگزار گردید.
برگزاری کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی در دانشگاه یزد

این جلسه با حضور آقای دکتر شریفی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و کارشناسان گروه ایجاد و توسعه واحدهای پژوهشی، اعضای کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری وازرت عتف، ریاست دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری، روسای واحدهای پژوهشی و مدیران پژوهشی دانشگاه برگزار گردید. در ابتدای این جلسه آقای دکتر لطفی معاون پژوهش و فناوری ضمن ارائه گزارش کلی از وضعیت پژوهش و فناوری دانشگاه، به برخی نکات در خصوص آئین نامه پژوهانه دانشگاه، آئین نامه ترفیع اعضای هیات علمی با تاکید بر شاخص های پژوهش و فناوری، فعال سازی کانون های تفکر و معرفی کانون های تفکر موجود اشاره داشته اند. در ادامه رئیس دانشگاه یزد آقای دکتر اولیاء یکی از اهداف اصلی دانشگاه را افزایش میزان درآمد اختصاصی از منابع پژوهش و فناوری دانستند. در این جلسه آقای دکتر شریفی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهشی بر ماموریت گرایی واحدهای پژوهشی متناسب با نیاز و مسائل منطقه ای و اولویت های دانشگاه تاکید داشته اند. ایشان همچنین اظهار داشتند: دانشگاههای کشور باید متناسب با اهداف و برنامه های تعریف شده، نسبت به تاسیس و یا تقویت واحدهای پژوهشی در درون دانشگاهها اقدام نمایند.

شایان ذکر است که دانشگاه یزد در حال حاضر دارای ۷ واحد پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی می باشد که ازاین تعداد ۳ مرکز تحقیقات دارای مجوز قطعی و همچنمین تبدیل وضعیت ۴ واحد پژوهشی و تاسیس ۳ واحد پژوهشی در دستور کار این جلسه کارگروه قرار دارد.


( ۱ )