بازدید مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی از واحدهای پژوهشی دانشگاه کردستان

بازدید مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی از واحدهای پژوهشی دانشگاه کردستان

۲۵ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۲ کد : ۳۳۱۴۴ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۵۹۳
در راستای سامان دهی و ارزیابی عملکرد حوزه پژوهشی مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت عتف به همراه هیات همراه، از دانشگاه کردستان بازدیدی بعمل آوردند.
بازدید مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی از واحدهای پژوهشی دانشگاه کردستان

در راستای سامان دهی و ارزیابی عملکرد حوزه پژوهشی مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت عتف به همراه هیات همراه، از دانشگاه کردستان بازدیدی بعمل آوردند.

در جلسه‌ی نیز که به همین منظور برگزار گردیده بود، اقای دکتر اخلاقیان به عنوان رئیس دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان، به نقاط قوت استان کردستان و همچنین جایگاه دانشگاه از نظر وضعیت پژوهشی اشاره نمودند. نیاز توجه وزارت عتف به استاندارد سازی منطقه ای، نکته ای بود که ایشان بر آن تاکید داشتند.

در ادامه جلسه آقای دکتر احمدی به عنوان مدیر امور پژوهشی دانشگاه نیز گزارشی از عملکرد پژوهشی در حوزه طرح های پژوهشی، نشریات دارای اعتبار، کمیته های موجود و تعداد آزمایشگاههای دانشگاه ارائه نمودند. آقای دکتر احمدی رتبه دانشگاه را بر اساس رتبه بندی سایت scimago در سال ۲۰۱۶، در بین دانشگاههای کشور رتبه ۲۵ اعلام نمودند.

در ادامه جلسه آقای دکتر شریفی بیان داشت با توجه به ظرفیت های فرهنگی، نیروی انسانی و مزیت های منطقه ای، دانشگاه کردستان می تواند با انجام پژوهشهای هدفمند و مأموریت گرا، نقش برجسته ای را در ارتقاء استان و توسعه اشتغال و بهره وری پتانسیل های موجود داشته باشد. ایشان خاطر نشان شد توجه به ایجاد ساختار مناسب در ابتدای شکل گیری واحدهای پژوهشی، می تواند نقش بسزایی در هدایت و توسعه این واحدها داشته باشد. ایشان اعلام نمودند که در حال حاضر، ضمن توجه به شاخص های موجود در تشکیل واحدهای پژوهشی، هر کدام از دانشگاهها متناسب با ماموریت و پتانسیل های موجود، به مدل های متفاوتی جهت مدیریت واحدهای پژوهشی رسیده اند. از نگاه سیاست های موجود، تاسیس واحدهای پژوهشی باید به گونه ای باشند که امکان همکاری بیشتر بین دانشکده های مختلف و اعضاء هیات علمی با تخصص های گوناگون را فراهم نماید.

توجه به ظرفیت های منطقه ای و پتانسیل های دانشگاه، لزوم هدایت پژوهش های دانشگاهی در جهت رفع نیازهای منطقه، مدیریت اعتبارات پژوهش در راستای تقویت پژوهشها، افزایش فرصت مطالعاتی و همچنین حمایت از رساله و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از دیگر نکاتی بود که آقای دکتر شریفی بر آنها تاکید داشتند.

در پایان جلسه هر کدام از واحدهای پژوهشی گزارشی از فعالیت خود ارائه نمودند. در حال حاضر دانشگاه کردستان دارای ۷ واحد پژوهشی با ساختارهای متفاوت می باشد.