بازدید کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری از دانشگاه شهید چمران اهواز

بازدید کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری از دانشگاه شهید چمران اهواز

۰۶ آبان ۱۳۹۶ | ۰۹:۱۹ کد : ۳۵۱۰۰ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۲۱۷۲
به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، کارگروه تخصصی پژوهشی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۳ الی ۴ آبان ماه از آن دانشگاه بازدید به عمل آوردند.
بازدید کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری از دانشگاه شهید چمران اهواز

به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، کارگروه تخصصی پژوهشی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۳ الی ۴ آبان ماه از آن دانشگاه بازدید به عمل آوردند. دکتر محسن شریفی مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی، اعضای کارگروه و کارشناسان گروه ایجاد واحدهای پژوهشی وزارت عتف ضمن بازدید از واحدهای پژوهشی دانشگاه، در جلسات متعدد به بررسی عملکرد و امکانات این واحدها پرداخته و در نشستی با حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیران این واحدها به ارائه رهنمود و تبادل نظر عملکرد واحدهای پژوهشی پرداختند.

شایان ذکر است که در دانشگاه شهید چمران اهواز تعداد ۸ واحد پژوهشی وجود دارد که تعداد ۲ مورد آنها دارای موافقت قطعی و تعداد ۶ واحد از آنها دارای موافقت اصولی می باشند. همچنین ۱۱ مورد درخواست جدید برای تأسیس واحد پژوهشی از این دانشگاه در مرحله بررسی قرار دارد.


( ۱ )