نشست مشترک دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در مورد موضوع استناد، اهمیت و جایگاه آن در حوزه پژوهش و فناوری

۰۳ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۶ کد : ۵۹۰۲۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۶
در جلسه مشترک که روز چهارشنبه سوم دی ماه ۱۳۹۹با حضور آقای د کتر شریفی مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و آقای دکتر دهقانی رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و رئیس پایگاه استنادی علوم جهان ( ISC ) برگزار شد، به اهمیت و جایگاه استناد در پیوند علمی میان اندیشه ها و اعتبار دهی به آثار علمی و همچنین مدیریت اطلاعات پرداخته شد و همچنین توجه هر چه بیشتر به موضوع استناد و نیز نقش آن در کیفیت پژوهش مورد تأکید قرار گرفت. در این جلسه افزایش میزان استناد دهی به فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشی کشور به عنوان یک معیار و شاخص نشان دهنده ارتقای کیفیت و جایگاه پژوهش دانسته شد و لزوم برنامه ریزی و توجه هرچه بیشتر به موضوع استناد و نیز پژوهشگران پراستناد مورد تاکید قرار گرفت. در ادامه جلسه قرار شد نشستی با عنوان اثر بخشی استناد و جایگاه آن در حوزه پژوهش و فناوری با حضور معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و حدود ۴۰۰ پژوهشگر پر استناد در اواخر دی ماه سال جاری برگزار شود.
نشست مشترک دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در مورد موضوع  استناد، اهمیت و جایگاه آن در حوزه پژوهش و فناوری

کلید واژه ها: استناد، پژوهش


( ۱ )