وزیر علوم در جلسه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش تاکید کرد؛

اهمیت رعایت اخلاق علم و تأثیر آن بر کیفیت تولیدات علمی در سطح ملی و بین‌المللی

۰۶ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۴ کد : ۵۹۶۴۶ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۳۳۰
دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به اهمیت رعایت اخلاق علم توسط تک‌تک اعضای جامعه علمی در محیط‌های آکادمیک و تأثیر آن بر کیفیت تولیدات علمی در سطح ملی و بین‌المللی، بر لزوم اجرای کامل و صحیح وظایف محول شده به کارگروه‌های اخلاق در پژوهش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس قوانین و مقررات در جهت پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تأکید نمودند.
اهمیت رعایت اخلاق علم و تأثیر آن بر کیفیت تولیدات علمی در سطح ملی و بین‌المللی

دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری و رئیس کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش،  نقش اساتید راهنما و مشاور را در نظارت و هدایت آثار پژوهشی دانشجویان بر اساس اصول و موازین اخلاق پژوهش، مؤثر و مستقیم دانستند. ایشان مسئولیت سوء رفتار در رساله/پایان‌نامه و مقاله مستخرج از آن آثار را در وهله اول بر عهده استاد راهنما و مشاور عنوان نمودند.
دکتر محسن شریفی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی و دبیر کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش با اشاره به برگزاری منظم جلسات کارگروه وزارتی در راستای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ـ مصوب مجلس شورای اسلامی ـ و آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های آن بر نظارت مستمر کارگروه وزارتی بر عملکرد کارگروههای دانشگاهها و مؤسسات پرداختند.
گفتنی است در این جلسه ضمن بررسی موضوعات مختلف در خصوص سیاست‌گذاری در حوزه اخلاق پژوهش و نیز تهیه استانداردهای علمی با مشارکت سایر مؤسسات، درخواست یکی از دانشگاهها جهت ‌ تشکیل کارگروه بر اساس آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل آن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.