آرشیو اخبار

نشست علمی مشترک دانشگاه مطالعات خارجی توکیو و قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی

​ دبیر شورای قطبهای علمی از برگزاری نشست علمی به مناسبت پایان یافتن طرح پژوهشی مشترک بین دانشگاه مطالعات خارجی توکیو و قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی دانشگاه اصفهان در روز چهارش...

ادامه مطلب