آرشیو اخبار

شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر تشکیل شد

شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر تشکیل شد

​مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی از تشکیل شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر خبر داد. وی اشاره کرد، آیین ­نامه شورای توسعه پژوهش و فناوری درعلوم انسانی و هنر در تاریخ ...

ادامه مطلب