آرشیو اخبار

بازدید و جلسه کارگروه پژوهشی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی در دانشگاه اصفهان

بازدید و جلسه کارگروه پژوهشی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی در دانشگاه اصفهان

اعضای کارگروه پژوهشی کمیسیون پژوهش و فناوی شوری گسترش آموزش عالی روز چهارشنبه 19/08/95 از واحدهای پژوهشی دانشگاه اصفهان بازدید به عمل آورد. در این بازدید که با حضور اعضای کارگروه، رئیس دانشگاه، معاون...

ادامه مطلب

نتایج ارزیابی نشریات معتبر علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص گردید

آقای دکتر شریفی، مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ریزی امور پژوهشی اعلام نمود که نتایج ارزیابی نشریات معتبر علمی که در دو بخش کارشناسی و داوران تخصصی صورت گرفته بود، مشخص گردید. ایشان در ادامه بیان د...

ادامه مطلب

پیش نویس دستورالعمل اجرایی دوره های کارآموزی در صنعت تدوین شد

به منظور افزایش اثر گذاری و اثر پذیری آموزش عالی و بخش صنعت و همچنین پرورش دانشجویان کارآمد و با مهارت، ایجاد دوره های کارآموزی برای دانشجویان ضروری به نظر می رسد. از آنجایی که کارآموزی ابزاری برای تب...

ادامه مطلب

برگزاری اولین جلسه آموزش عمومی استاندارد سازی نشریات به صورت وبیناری

اولین کارگاه آموزش استاندارد سازی نشریات معتبر علمی به صورت وبیناری در دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی برگزار شد. آقای دکتر شریفی، مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی امور پژ...

ادامه مطلب

توجه به نمایه سازی در علوم انسانی در نشست مشترک معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی

از زمان ورود اسلام به ایران، شخصیت های بزرگی در عرصه های علمی و مذهبی، در پرتو اسلام پرورش یافته اند. با این حال در کنار توسعه تکنولوژی های جدید، معرفی پیشینه این سرمایه علمی و دینی بطور مناسبی صورت ن...

ادامه مطلب