آرشیو اخبار

نتایج ارزیابی نشریات علمی در سال ۱۳۹۶ بزودی اعلام می شود

نتایج ارزیابی نشریات علمی در سال ۱۳۹۶ بزودی اعلام می شود

دکتر محسن شریفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی گفت : ارزیابی و رتبه بندی سال ۱۳۹۶ نشریات معتبر علمی بر اساس عملکرد آنها در سال ۱۳۹۵ انجام شده است، که نتایج آن بزودی برروی سامانه رتبه بندی نشریات به آدرس journals.msrt.ir قرار خواهد گرفت

ادامه مطلب