آرشیو قدیمی

بازدید مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی از واحدهای پژوهشی دانشگاه کردستان

بازدید مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی از واحدهای پژوهشی دانشگاه کردستان

در راستای سامان دهی و ارزیابی عملکرد حوزه پژوهشی مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت عتف به همراه هیات همراه، از دانشگاه کردستان بازدیدی بعمل آوردند.

ادامه مطلب
کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی در دانشگاه یزد برگزار شد

برگزاری کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی در دانشگاه یزد

این جلسه با حضور آقای دکتر شریفی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و کارشناسان گروه ایجاد و توسعه واحدهای پژوهشی، اعضای کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری وازرت عتف، ریاست دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری، روسای واحدهای پژوهشی و مدیران پژوهشی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب
ثبت‌نام تشکیل شاخه قطب های علمی آغاز گردید

ثبت‌نام تشکیل شاخه قطب های علمی آغاز گردید

دکتر محسن شریفی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی با اعلام این خبر افزود: پیرو تصویب آیین نامه تشکیل قطب علمی به شماره ۲۲۱۰۴۵/و مورخ ۰۷/‏۱۰/‏۹۵‬ مؤسسات آموزش و پژوهشی متقاضی می توانند برای تشکیل شاخه قطب علمی اقدام نمایند.

ادامه مطلب

بازدید دبیرخانه شورای قطبهای علمی از دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت ۹۳

دکتر شریفی ، بیان حرف های تازه علمی توسط نخبگان حاضر در قطب های علمی کشور را از نخستین اولویت ها برای ایجاد جایگاه مرجعیت علمی دانست.دکتر مظفر شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ...

ادامه مطلب