اخبار

ایجاد تفاهم نامه مشترک بین دبیرخانه شورای قطبهای علمی وزارت عتف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر شریفی مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم و دبیر شورای قطبهای علمی اعلام کرد که در پی چندین نشست مشترکی که بین دبیرخانه شورای قطب های علمی و معاونت علمی و فناوری ریاست جم...

ادامه مطلب

بازدید گروه ایجاد و توسعه واحدهای پژوهشی مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی

در راستای شرح وظایف دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی،‌ در خصوص ایجاد و توسعه موسسات پژوهشی ،‌ روز یکشنیه مورخ 3/12/93 با هماهنگیهای قبلی از موسسات زیر توسط مدیریت مجموعه، کارشناسان و داوران ع...

ادامه مطلب

راه اندازی سامانه الکترونیکی ارزیابی نشریات علمی

جناب آقای دکتر شریفی مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی خبر راه اندازی سامانه ارزیابی الکترونیکی نشریات علمی را به اطلاع اعضای محترم کمیسیون بررسی نشریات علمی رساندند و مقرر گردید کلیه ...

ادامه مطلب
افزایش تعامل قطب های علمی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برمبنای یک الگوی همکاری

افزایش تعامل قطب های علمی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برمبنای یک الگوی همکاری

در نشست مشترکی که بین هیئت دبیرخانه شورای قطب های علمی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، طرفین بر افزایش تعامل و همکاری قطب های علمی کشور با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب یک...

ادامه مطلب

بازدید هیئت دبیرخانه شورای قطب های علمی کشور از قطب های علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

هیئت دبیرخانه شورای قطب های علمی کشور  به منظور ارزیابی عملکرد قطب های علمی دانشگاه رازی کرمانشاه از قطب های علمی این دانشگاه بازدید کردند.به گزاش روابط عمومی وزارت علوم، در این بازدید نشستی با...

ادامه مطلب

بازدید دبیرخانه شورای قطبهای علمی از دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت ۹۳

دکتر شریفی ، بیان حرف های تازه علمی توسط نخبگان حاضر در قطب های علمی کشور را از نخستین اولویت ها برای ایجاد جایگاه مرجعیت علمی دانست.دکتر مظفر شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ...

ادامه مطلب

بازدید دبیرخانه شورای قطبهای علمی از دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت 93

دکتر شریفی ، بیان حرف های تازه علمی توسط نخبگان حاضر در قطب های علمی کشور را از نخستین اولویت ها برای ایجاد جایگاه مرجعیت علمی دانست.دکتر مظفر شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ...

ادامه مطلب

بازدید دبیرخانه شورای قطبهای علمی از دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت 93

دکتر شریفی ، بیان حرف های تازه علمی توسط نخبگان حاضر در قطب های علمی کشور را از نخستین اولویت ها برای ایجاد جایگاه مرجعیت علمی دانست.دکتر مظفر شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ...

ادامه مطلب

بازدید دبیرخانه شورای قطبهای علمی از دانشگاه شیراز - اردیبهشت 93

دکتر شریفی در بازدید از قطب های علمی دانشگاه شیراز بر لزوم بهره گیری از توانمندی های قطب های علمی بعنوان بازوی تخصصی و مشورتی در بخش های اجرایی کشور تأکید کرد   در حاشیه بازدید از قطب های علم...

ادامه مطلب