شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر

تعداد بازدید:۱۱۸۸۰
شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر
 
درباره شورا:
با توجه به جایگاه مهم و حیاتی علوم انسانی و هنر در نظام آموزش عالی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، اسناد بالا دست و همچنین مزیت های نسبی که در فرهنگ اسلامی کشور برای تولید علم و طرح نظریه‌های نوین در سطح بین المللی وجود دارد، شورای توسعه پژوهش و فناوری در حوزه علوم انسانی و هنر در معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اعتلای جایگاه علوم انسانی و هنر با اهداف و وظایف زیر تشکیل شده است.
 
اهداف شورا
۱- تدوین برنامه جامع پژوهش و فناوری کشور در حوزه علوم انسانی و هنر مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، اهداف و اولویت های پیش بینی شده در اسناد بالادست، و شورای عالی عتف با رویکرد تولید علم، بومی سازی و ارزش مداری، تقاضا محوری و روزآمدی برای توسعه و تعمیق پژوهش و فناوری در علوم انسانی وهنر؛
۲- گسترش علوم انسانی و هنر مبتنی بر آموزه های اسلامی؛
۳- آشنایی با دانش روز جهانی در علوم انسانی و هنر؛
۴- نشر و اشاعه اندیشه های ایرانی و اسلامی در داخل و خارج.
 
وظایف شورا
۱. سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تدوین نظام جامع پژوهش و فناوری در حوزه علوم انسانی و هنر با هدف تولید علم و به کار بستن یافته های علمی در سطوح مختلف جامعه؛
۲. تعیین راهبردها، راهکارها و ضوابط برای توسعه پژوهش و فناوری در حوزه علوم انسانی و هنر؛
۳. ارایه طرح و پیشنهاد جهت ارتقاء و بهبود ظرفیت های موجود پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی کشور در حوزه علوم انسانی و هنر از قبیل دوره های تحصیلات تکمیلی، قطب های علمی، نشریات علمی، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و انجمن های علمی؛
۴. برنامه ریزی برای ارتقای اعتبارات پژوهش و فناوری و حمایت مالی از فعالیت های پژوهشی در حوزه علوم انسانی و هنر؛
۵. بررسی چالش ها و ارایه پیشنهاد و تصمیم سازی در خصوص هدفمندی و ساماندهی فعالیت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و هنر؛
۶. بررسی و ارایه پیشنهاد برای توسعه مراکز رشد و شرکت¬های دانش بنیان در علوم انسانی و هنر؛
۷. برنامه ریزی برای ایجاد ظرفیت های جدید متناسب با رویکرد توسعه و تعمیق پژوهش و فناوری در حوزه علوم انسانی و هنر؛
۸. برنامه ریزی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه به علوم انسانی و هنر در سطوح مختلف؛
۹. بررسی و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و اجرای سیاست های مصوب شورا؛
۱۰. ایجاد ظرفیت برای مطالعات نظری، تدوین نظام ملی نوآوری و سنجش تأثیرگذاری پژوهش علوم انسانی و هنر در جامعه؛
۱۱. برنامه ریزی برای ایجاد هماهنگی و تقسیم کار ملی، آمایش و پایش در حوزه علوم انسانی و هنر؛
۱۲. برنامه ریزی برای تدوین برنامه راهبردی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در حوزه علوم انسانی و هنر و ایجاد ساز و کار مناسب برای تحقق برنامه ها؛
۱۳. همکاری در اجرای طرح رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در حوزه علوم انسانی و هنر.
 
ساختار شورا:

ریاست شورا
جناب آقای دکتر محمد فرهادی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

نایب رئیس شورا
وحید احمدی
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیر شورا
جناب آقای دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
 

معرفی اعضا:
 
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن آقا نظری
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جناب آقای دکترمحمد ابویی
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد احمدی
رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
جناب آقای دکتر غلامرضا اکرمی
رئیس دانشگاه هنر
جناب آقای دکتر خسرو پیری
مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی اکبر رشاد
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
جناب آقای دکترحسین سلیمی
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
جناب آقای دکتر محسن شریفی
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی
جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جناب آقای دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
سرکار خانم دکترنسرین نورشاهی
رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی
رئیس دانشگاه تهران
 

کمیته ها:
یکی از ارکان شورا هستند که اعضای آن توسط معاون پژوهش و فناوری وزارت منصوب می شوند. و وظایف زیر را بر عهده دارند:
۱. تشکیل جلسه تخصصی و راهبری برای انجام مأموریت های محوله توسط شورا؛
۲. ارایه گزارش یا طرح منسجم و تخصصی منطبق با مأموریت تعریف شده به شورا؛
۳. تشکیل کارگروه های تخصصی در صورت ضرورت برای بررسی موضوعات تخصصی.
 
در حال حاضر سه کمیته با عناوین زیر فعالیت می کنند.
۱. کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در علوم انسانی و هنر؛
۲. کمیته کاربرد و توسعه فناوری در علوم انسانی و هنر؛
۳. کمیته امور حمایتی و پشتیبانی پژوهشی در علوم انسانی و هنر؛
 
دبیرخانه شورا:
دبیرخانه شورا با هدف فراهم کردن زمینه تشکیل جلسات شورا و کمیته‌ها، ایجاد هماهنگی و انجام امور شورا و کمیته ها؛ ابلاغ و پیگیری مصوبات شورا در معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کند.

تماس با ما: ۸۲۲۳۳۵۵۶- خانم سیدزوار