دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور -سال ۹۸

به منظور توسعه و ترویج پژوهش و فناوری و در راستای بند ث ماده 64 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شناسایی و تکریم نخبگان، دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شد. 

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۳ مهر ۱۳۹۸

کلید واژه ها: جشنواره