دستورالعمل بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور سال ۹۹

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

مرجع تصویب : معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف