آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

مرجع تصویب : وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

کلید واژه ها: مقاله، نشریه