دستور العمل بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور- سال ۱۴۰۰

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۶ شهریور ۱۴۰۰

مرجع تصویب : معاونت پژوهش و فناوری