آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه تشویق نشریات داخلی نمایه شده در پایگاههای معتبر بین المللیقوانین و مقررات
آیین نامه اعتبار پژوهشی (گرنت)‌اعضای هیئت علمیپژوهشی
منشور و موازین اخلاق پژوهشی -1391قوانین و مقررات
آیین نامه جدید دکتری آموزشی - پژوهشی و پژوهشیپژوهشی
آیین نامه نحوه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری، مقالات علمی_ پژوهشی و ISI مرتبط با صندوق توسعه ملی پژوهشی
آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات علمی در پایگاه ISCپژوهشی
آیین نامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی غیر دولتیقوانین و مقررات۲۱ اسفند ۱۳۸۹
شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمیقوانین و مقررات۰۲ شهریور ۱۳۹۸
آئین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها: ویرایش دوم، مصوب اسفند۱۳۹۹قوانین و مقررات۰۳ اسفند ۱۳۹۹
آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی بازپژوهشی۲۳ فروردین ۱۴۰۰
آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی بازقوانین و مقررات۲۳ فروردین ۱۴۰۰
دستور العمل بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور- سال ۱۴۰۰قوانین و مقررات۰۶ شهریور ۱۴۰۰