آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها: ویرایش دوم، مصوب اسفند۱۳۹۹قوانین و مقررات۰۳ اسفند ۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیقوانین و مقررات
آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی -ابلاغی ۹۵قوانین و مقررات
آیین نامه اعتبار پژوهشی (گرنت)‌اعضای هیئت علمیپژوهشی
آیین نامه پژوهانه اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 27 06 90 (Grant)پژوهشی
آیین نامه پژوهانه اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 27 06 90 (Grant)پژوهشی
آیین نامه تشکیل قطبهای علمی مصوب ۷ ۱۰ ۹۵قوانین و مقررات
آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی بازپژوهشی۲۳ فروردین ۱۴۰۰
آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی بازقوانین و مقررات۲۳ فروردین ۱۴۰۰
آیین نامه جدید دکتری آموزشی - پژوهشی و پژوهشیپژوهشی
آیین نامه شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنرقوانین و مقررات
آیین نامه قطبهای علمی بازنگری شده مهرماه ۱۳۹۷قوانین و مقررات
آیین نامه نحوه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری، مقالات علمی_ پژوهشی و ISI مرتبط با صندوق توسعه ملی پژوهشی
آیین نامه نشریات علمی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸قوانین و مقررات
آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات علمی در پایگاه ISCپژوهشی
آیین نامه هدفمند سازی رساله های دکتری در رشته های علوم انسانی و هنر-مصوب 4-2-91پژوهشی
آیین نامه هدفمندسازی رساله های دوره دکتری در رشته های علوم انسانی و هنرقوانین و مقررات
آیین نامه همایش های علمی مصوب دیماه ۱۳۹۷قوانین و مقررات
پژوهشی
جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمیپژوهشی